Događaji

Grand%2bhotel panorama
7. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CESTE - VIA VITA 26.07.2019

Budućnost prometnog sustava Republike Hrvatske

Pročitaj više
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE „STJEPAN LAMER“ ZA 2019. GODINU 22.07.2019

U skladu sa člankom 3. Pravilnika o Nagradi “Stjepan Lamer“ raspisuje se natječaj za dodjelu godišnje nagrade i nagrade za životno djelo.

Pročitaj više
ZAKLJUČCI 2. SAVJETOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CESTE - VIA VITA PROMETNA POLITIKA U 2018. GODINI 29.07.2018

Od 26. do 28. studenog 2017. godine u Opatiji (hotel Royal) održano je drugo savjetovanje Hrvatskog društva za ceste - Via Vita pod naslovom Prometna politika u 2018. godini.

Pročitaj više
Prijelazne dilatacijske naprave 08.01.2018

Pročitaj više
Grand+hotel panorama
2. SAVJETOVANJE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CESTE - VIA VITA PROMETNA POLITIKA U 2018. GODINI 03.10.2017

Ove godine, Hrvatsko društvo za ceste – Via Vita organizira drugo po redu savjetovanje pod naslovom Prometna politika u 2018. godini od nedjelje, 26.11. do utorka, 28. 11. 2017. godine u Opatiji, u hotelu Royal.

Pročitaj više
ZAKLJUČCI 1. SAVJETOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CESTE - VIA VITA PROMETNA POLITIKA U 2017. GODINI 24.03.2017

U terminu od 27. do 29. studeni. 2016. godine u Opatiji (hotelski kompleks Četiri opatijska cvijeta) održano je prvo savjetovanje pod naslovom Prometna politika u 2017. godini u organizaciji Hrvatskog društva za ceste - Via Vita.

Pročitaj više
Cesta
PRIPREMA I PROVEDBA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020. 08.03.2017

Hrvatsko društvo za ceste – Via Vita u suradnji sa Učilištem EU Projekti, organizira savjetovanje pod naslovom PRIPREMA I PROVEDBA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020., koje će se održati od 26. do 28.03.2017. godine u hotelu Olympia u Vodicama.

Pročitaj više
Background documents
Posjet generalnog direktora ERF-a Hrvatskom društvu za ceste 09.11.2016

Pročitaj više