Povratak Event fallback 22dd161321125d8bcfad5a33b79c4fd034534dd38510e9e166d76353ba06ad09
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE „STJEPAN LAMER“ ZA 2020. GODINU

U skladu sa člankom 3. Pravilnika o Nagradi “Stjepan Lamer“ raspisuje se natječaj za dodjelu godišnje nagrade i nagrade za životno djelo.

 

Pozivamo sve udruge udružene u Hrvatsko društvo za ceste – Via Vita i njima srodne udruge, koje djeluju u Republici Hrvatskoj kao i podupiruće članice sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te strane pravne osobe koje sa svojim radom i materijalnom potporom sudjeluju u ostvarivanju programskih zadataka Društva da sukladno Pravilniku o dodijeli nagrade Stjepan Lamer i Kriterijima za dodjelu nagrade, dostave prijedlog za dodjelu ovoga vrijednog priznanja.

 

Prijedlog za dodjelu nagrada za svaku predloženu osobu treba sadržavati slijedeće podatke:

  1. ime/naziv i adresu predložene osobe,
  2. širi popis životnih dostignuća predložene osobe na području projektiranja, izgradnje, održavanja i zaštite cesta i mostova, projektiranju, izgradnji i održavanju zrakoplovnih luka, proizvodnji nafte i njenih derivata, na poslovima osiguranja cestovnog prometa te samih korisnika cesta.
  3. kratak opis životnih dostignuća predložene osobe (sažetak),
  4. priloge kao što su pisanu izjavu predložene osobe da želi sudjelovati u postupku izbora sukladno Kriterijima te ostale priloge,
  5. ime/naziv i adresu predlagatelja,
  6. naziv mjesta i datum podnošenja prijedloga,
  7. ime i potpis predlagatelja.

 

Godišnja nagrada sastoji se od srebrne dvostrane medalje koja na aversu nosi portret Stjepana Lamera, a na reversu stilizirani znak Hrvatskog društva za ceste - Via vita ispod kojega je natpis „Nagrada Stjepan Lamer“, te posebnog priznanja u obliku povelje u kožnom ovitku s odgovarajućim tekstom.

 

Nagrada za životno djelo sastoji se od zlatne dvostrane medalje koja na aversu nosi portret Stjepana Lamera, a na reversu stilizirani znak Hrvatskog društva za ceste - Via vita ispod kojega je natpis „Nagrada Stjepan Lamer“, te posebnog priznanja u obliku povelje u kožnom ovitku s odgovarajućim tekstom i novčanog iznosa koji se godišnje utvrdi na skupštini Društva.

 

Znak na reversu medalje sadrži stilizirani naziv Via vita u dva reda s dvjema strelicama u rasteru koje su nastavak slova A i simboliziraju dinamičnost ceste, a između njih je kratica HDC.

 

Ako se nagrada dodjeljuje stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi onda se posebno priznanje u obliku povelje ispisuje i na engleskom jeziku.

 

Prijedlog za dodjelu „Nagrade Stjepan Lamer za životno djelo“ potrebno je dostaviti poštom na propisanom obrascu, najkasnije do 31. listopada 2020. godine, Hrvatskom društvu za ceste - Via Vita, s naznakom „Odbor za dodjelu nagrade Stjepan Lamer - ne otvarati“, Vončinina 3, 10000 Zagreb.

 

 

Predsjednik Hrvatskog društva za ceste – Via Vita:

Josip Škorić, dipl. ing. građ.