Hrvatsko društvo za ceste - Via Vita

Hrvatsko društvo za ceste – VIA VITA djeluje kao savez udruga dragovoljno udruženih županijskih i gradskih strukovnih udruga niskogradnje i njima srodnih udruga koje djeluju u Republici Hrvatskoj.

O nama

HDC kroz svoje članice okuplja stručnjake i djelatnike na poslovima projektiranja, izgradnje i održavanja cesta i mostova te njihove zaštite, zrakoplovnih luka i drugih objekata na njima, kao i djelatnike u proizvodnji i prodaji nafte i njenih derivata, osiguranja, prometnih organizacija i korisnika cesta radi zaštite i promicanja zajedničkih strukovnih i znanstvenih interesa bez namjere stjecanja osobne dobiti.

HDC djeluje na dobrovoljnoj osnovi. Ciljevi HDC su da okuplja članice da zajedničkim stručnim radom i ravnopravnošću doprinose razvoju, održavanju i zaštiti cestovne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, koristeći pri tome europska i svjetska dostignuća. Svojim društvenim utjecajem i stručnošću osigurava utjecaj na politiku razvoja cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Upravljanje

Predsjednik HDC predstavlja i zastupa HDC, a bira ga Skupština. Brine se o izvršavanju zadataka HDC, redovitom sazivu Skupštine i Upravnog odbora, te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor.

Predsjednik HDC-a: Josip Škorić

HDC ima dva dopredsjednika. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik kojeg odredi predsjednik.

Dopredsjednk HDC-a za razvojne programe: Miroslav Šimun

Dopredsjednk HDC-a za gospodarenje i održavanje cestovnog sustava: Jadranka Juriša

Tajnika HDC imenuje Upravni odbor iz redova udruženih članica. Tajnik je po položaju član Upravnog odbora.

Tajnik obavlja stručne i organizacijske poslove u skladu s utvrđenim programom rada i ukupnim poslovanjem HDC.

Tajnica HDC-a: Tamara Pajić

Tijela društva

Sud časti

Sud časti pokreće i rješava nastale sporove, nesporazume i druge slučajeve koje uzrokuju članovi izabranih tijela u obavljanju svojih dužnosti u HDC, a koji predstavljaju kršenje statutarnih normi, štete ugledu organizacije i njenih načela ili na bilo koji drugi način narušavaju sklad i moralne norme u međusobnom radu i komuniciranju među članicama. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Nadzorni odbor, Upravni odbor ili predsjednik HDC.

Sud časti broji 5 članova.

Nadzorni odbor

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članica HDC. Članovi Nadzornog odbora ne mogu se birati iz redova članova Skupštine. Nadzorni odbor ima 3 člana.

 

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje organizira i provodi djelatnost, te rukovodi radom HDC između zasjedanja Skupštine.

Ukupan broj članova Upravnog odbora ovisan je o broju udruženih članica u HDC.

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja HDC, a sastoji se od zastupnika članica. Broj zastupnika Skupštine ovisan je o broju udruženih članica DC u HDC odnosno o broju njihovih članova registriranih u godini održavanja izborne Skupštine.

 

Članice

Korisni linkovi

Događaji

Stručni seminar o izvođenju, održavanju i kontroli oznaka na kolniku 20.02.2023

Hrvatsko društvo za ceste i željeznice – Via Vita u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, organiziraju prvi Stručni seminar o izvođenju, održavanju i kontroli oznaka na kolniku.

Pročitaj više
Grand+hotel panorama
9. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CESTE - VIA VITA 03.11.2022

Inovacije i eskalacije

Pročitaj više
Grand+hotel panorama
8. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CESTE - VIA VITA 04.10.2021

Novo normalno

Pročitaj više
ODGOĐEN 8. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA CESTE - VIA VITA 26.10.2020

Novo normalno

Pročitaj više