Povratak Seminar
Stručni seminar o izvođenju, održavanju i kontroli oznaka na kolniku

Hrvatsko društvo za ceste i željeznice – Via Vita u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, organiziraju prvi Stručni seminar o izvođenju, održavanju i kontroli oznaka na kolniku.

Stručni seminar namijenjen je radnom osoblju zaposlenom na poslovima izvođenja oznaka na kolniku. U sklopu Seminara polaznici će se upoznati s zakonskom i normativnom regulativom vezanom uz oznake na kolniku, shvatit će važnost oznaka i njihove vidljivosti za sigurnost prometa te će se upoznati s osnovnim karakteristikama pojedinih materijala za izvođenje oznaka na kolniku te postupcima pripreme materijala, strojeva i podloge. Također, polaznici će biti upoznati i s načinima i metodama ispitivanja kvalitete oznaka na kolniku. Uz navedeno, cilj Seminara je kroz praktični dio upoznati kandidate s načinima pripreme i održavanja strojeva za izvođenje oznaka na kolniku.

Po završetku Seminara polaznici će moći:

  • prepoznati važnost oznaka na kolniku i njihove vidljivosti za sigurnost prometa
  • opisati karakteristike pojedinih materijala za izvođenje oznaka na kolniku te postupke pripreme materijala, strojeva i podloge
  • objasniti načine i metode ispitivanja kvalitete oznaka na kolniku
  • razlikovati načine pripreme i održavanja strojeva za izvođenje oznaka na kolniku

Seminar traje 16 sati, odnosno dva dana tijekom kojih je svakodnevno predviđeno osam sati predavanja. Teorijski dio predviđen je za izvođenje tijekom prvog dana u trajanju od ukupno 8 sati, a praktični dio predviđen je za drugi dan u trajanju od osam sati. Osnovni preduvjet za upis Seminara je stečena srednja stručna sprema.

Lokacija održavanja stručnog seminara: Zavod za prometnu signalizaciju, Kušlanova 2, Zagreb.

 

Termin prvog seminara: 06. i 07. ožujak 2023. – broj polaznika je ograničen.  

 

Troškovi upisa i pohađanja cjelokupnog Seminara iznose:

  • 1.000,00 EUR (7.534,50 kn) + PDV za članove Via Vite
  • 1.200,00 EUR (9.041,40 kn) + PDV ostali

U troškove je uključen radni materijal, priručnik, potvrda o uspješnom završetku, obrok te piće tijekom dva dana trajanja Seminara.

Nakon odslušane dvodnevne nastave te uspješno položenog završnog ispita polaznici će dobiti potvrdu o uspješnom završetku. Potvrda sadrži ime i prezime polaznika, datum održavanja Seminara te potpise voditelja Seminara i dekana Fakulteta prometnih znanosti.