Povratak Aipcr
15. Međunarodni Winter Road Congress u Gdanjsku

Pozivaju se autori znanstvenih radova da prilože svoj sažetak prije 31. siječnja 2017. koristeći online formu s web stranice Kongresa.

Sažeci trebaju biti priloženi na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku.

Više informacija o samom Kongresu pročitajte na početnoj stranici Kongresa.