Novosti

Hrvatske ceste financiraju pregled mosta u Rogotinu

Do kraja ove godine obavit će se pregled mosta preko Crne rijeke na Jadranskoj magistrali u Rogotinu, ispitat će se svi dijelovi mosta, uzeti uzorci i napraviti analiza, kako bi se ocijenila mogućnost proširenja pješačke staze i pomicanja ograde na mostu. Sporna ograda već dugi niz godina zaklanja vidik i onemogućava dovoljnu preglednost vozačima koji izlaze iz Rogotina na državnu cestu, a na tome dijelu magistrale događale su se prometne nesreće.

Hrvatske ceste raspisale su natječaj kako bi se odabrala specijalizirana tvrtka za taj posao. Most je napravljen kad i magistrala i pušten u promet 1966. godine, a do danas na njemu nisu obavljeni ozbiljniji popravci.

Hrvatske ceste, sukladno planu nabave za tekuću godinu na prostoru grada Ploča provode još nekoliko aktivnosti koje uključuju izradu projektne edokumentacije za izvaredno održavanje državnih cesta. To podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za izvaredno održavanje dijela državne ceste D-8 na dionici od restorana Pećina do Čeveljuše, na kojem se planira riješiti pješački promet kroz Stablinu izradom nogostupa i autobusnih stajališta. Isto tako, potrebno je obnoviti kolnik i oborinsku odvodnju, kao i riješiti niz prilaza do objekata uz cestu.

U tijeku je izrada projekta izvarednog održavanja dijela državne ceste na dionici most Rogotin – Opuzen, pri čemu će se urediti postojeće križanje prema ušću rijeke Neretve, obnoviti kolnik koji je, na navedenoj dionici, izrazito loš, izvesti dogradnja i uređenje oborinske odvodnje, te urediti cestovno zemljište obzirom na potrebe korisnika zemlje.

Što se tiče realizacije projekta rekonstrukcije raskrižja za Šarić Strugu i Mostinu, Hrvatske ceste su od Grada Ploča zaprimile lokacijsku dozvolu s pripadajućom dokumentacijom i, ukoliko se stvore potrebni preduvjeti, planiraju u 2018. godini započeti izradu glavnog projekta križanja Šarić Struga – Mostina, nakon čega će uslijediti upravni postupak ishođenja građevinske dozvole.