Novosti

INFOGRAFIKA: Ulaganja u županijske i lokalne ceste

Županijske i lokalne ceste čine čak 68 posto svih javnih cesta u Republici Hrvatskoj, što ih čini ključnim dijelom prometne infrastrukture, a istovremeno, sredstva koja su na raspolaganju za te prometnice dostatna su za postizanje svega 50 posto željenog standarda redovnog održavanja

Postojeća raspoloživa sredstva dostatna su za održavanje svega 70 posto duljine i 45 posto vrijednosti javnih cesta, a u odnosu na Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, u županijskim upravama za ceste zaposleno je najmanje ljudi te su rashodi upravljanja najniži. Tako primjerice, u županijskim upravama za ceste jedna je zaposlena osoba odgovorna za 92,3 km ceste, u Hrvatskim cestama jedna osoba brine o 15,9 km ceste, a u Hrvatskim autocestama jedan zaposlenik odgovara za samo 3,4 km ceste.

Vlada RH provodi projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora u periodu od 2017. do 2021. za koji je ugovorom o zajmu sa Svjetskom bankom osigurano 22 milijuna eura, a kroz koji je moguće sufinancirati održivost županijskih i lokalnih cesta, primjerice zajedničkom nabavom Hrvatskih cesta i županijskih uprava za ceste za radove redovnog održavanja. Ovim projektom predviđena je i uspostava nacionalnog Sustava gospodarenja cestovnom imovinom (RAMS) koji će omogućiti unošenje podataka o imovini i stanju imovine te donošenje vlastitih programa održavanja za ceste kojima upravljaju županije.