Novosti

Javni natječaj za radove na mostu u Gornjem Pokuplju

Hrvatske ceste pokrenule su postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju, na dionici državne ceste D228.

Procijenjena vrijednost radova je 45,3 milijuna kuna bez PDV-a, a izgradnja mosta trebala bi biti gotova u roku od dvije godine. Rok za dostavu ponuda je 24. rujan 2019. godine.

 

Inače, na graničnom mostu između gradova Karlovac i Ozalj radi se o dva odvojena projekta. Prvi projekt je sanacija postojećeg mosta, čiji su radovi bili aktualni ovo ljeto, prometovanje će i dalje biti ograničeno na 10 tona. Radi se o konstrukciji mosta koja je izgrađena prije više od sto godina, i usprkos kojekakvim obnovama i sanacijama, most je dotrajao i nije prikladan za prometovanje, naročito teretnih vozila. Upravo zbog toga krenulo se u realizaciju izgradnje novog mosta i pristupne ceste, još 2012. godine izdana je lokacijska dozvola i izvršena je nova kategorizacija ceste, pa je županijska cesta ŽC3297 postala državna DC228. Samim time, osiguravanje financijskih sredstava za izgradnju novog mosta prebačeno je na državnu razinu.

 

 

Sredstva za izgradnju mosta osigurana su u proračunu Hrvatskih cesta. Ipak, županijskom odjelu za prostorno uređenje poništena je lokacijska dozvola, jer nije bila usklađena s promjenama prekategorizacije ceste koja su se desila prije više od pet godina. Nakon novih priprema i usklađivanja izdane su izmjene i dopune lokacijske dozvole, a početkom listopada znati će se što donosi okončanje postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje mosta.