Povratak Osijek rotor
JOSIP ŠKORIĆ: Hrvatske su ceste u Grad Osijek u protekle četiri godine uložile oko 220 milijuna kuna

Portal grada Osijeka Čist račun donosi intervju s Josipom Škorićem, direktorom Hrvatskih cesta d.o.o. vezano uz suradnju s Gradom, dosadašnjim ulaganjima te planovima za budućnost.

Koliko je važna suradnja Hrvatskih cesta s lokalnom samoupravom? 

Hrvatske ceste kao javno poduzeće u vlasništvu Republike Hrvatske u okviru svojih zakonskih ovlasti usko surađuje s jedinicama lokalne samouprave, te se svim projektima pokušava postići puna suradnja i koordinacija s lokalnom i regionalnom samoupravom, nevezano na to jesu li Hrvatske ceste investitor cjelokupnog projekta ili se u isti ulazi partnerski sufinanciranjem. Svaki projekt ima svoj, kolokvijalno nazvano, životni tijek. Sama procedura razvoja projekta izgradnje, većinom traje proceduralno više od samih radova. Potrebno je dobro pripremiti projekt na način da isti ima razrađen idejni kao i glavni projekt, ishoditi potrebne dozvole, provesti proces javne nabave te naravno uključiti i druga nadležna tijela u razvoj projekta, a na način da se uklope svojim eventualnim radnjama u cilju jednostranog izvođenja. Bez pomoći lokalne i regionalne samouprave, teže je provesti i realizirati projekt koji je u konačnici svojim završetkom doprinosi boljitku područja na kojemu se nalazi.

  • Kakvom ocjenjujete suradnju s Gradom Osijekom? 

Hrvatske ceste kao upravitelji državnih cesta svojom djelatnošću potiču razvoj gradova na način da unapređuju i razvijaju cestovnu infrastrukturu, a sukladno potrebama i sredstvima kojima raspolažu. Ulaganjima prethodnih godina na razini cijele države, pa tako i u Osječko-baranjsku županiju, prometna komunikacija podigla se na zavidan europski nivo, te me ista činjenica kao direktora Hrvatskih cesta čini zaista zadovoljnim. Naravno, kao što sam prethodno i naveo, realizacija planova Hrvatskih cesta imala bi puno teži put bez razumijevanja i involviranosti lokalne i regionalne samouprave.

  • Koliko su Hrvatske ceste u posljednje četiri godine ulagale u grad Osijek (s prigradskim naseljima), a kroz zajedničke projekte s Gradom Osijekom?

Službe Grada zajedno s tehničkim službama Hrvatskih cesta surađuju koordinirano, te time teren cestovne infrastrukture posjeduje novu kvalitetniju dimenziju, koja se očituje u činjenici kako su Hrvatske ceste u Grad Osijek u protekle četiri godine uložile oko 220 milijuna kuna, a u projekte u kojima je u većoj ili manjoj mjeri bio uključen i Grad Osijek.

  • Osim sigurnosti u prometu, koje su još dobrobiti velikih građevinskih investicija?

Završene investicije i ulaganja ne utječu samo na poboljšano i sigurnije prometovanje građana i razvoj lokalnog područja već i na opstanak krizom oštećenih građevinskih tvrtki, kojima je prijeko potreban oporavak, a koji je isključivo moguć uz nastavak ovakvih ulaganja i realizaciju istih. Velike strateške investicije te njihovo značenje za građane jednako je važno kao i konstantno unapređenje postojećih dionica cestovne mreže putem projekata rekonstrukcije kao i samog održavanja. U MUP-ovom biltenu o sigurnosti cestovnog prometa jasno se očituje kako je zaključno s 2014. godinom, a u usporedbi s vremenskim periodom od 2005. godine ukupno smanjenje prometnih nesreća za 45 posto. Isto tako u jednakom vremenskom rasponu iskazano je ukupno smanjenje stradalih osoba za 35 posto. Cilj je i daljnji trend smanjenja, a što se i karakterizira u sredstvima planiranim za održavanje prometnica. Prikaz smanjenja izuzetno je veliko postignuće u cestogradnji, te pokazuje jasnu i definiranu strategiju kojom se vode svi upravitelji cesta.

Razvojem cestovne infrastrukture osiguran je i dinamički gospodarski razvitak jer se ovakvom cestovnom povezanosti hrvatskih regija uz povezivanje na europske prometne pravce, pospješuje uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje.

  • Koja ulaganja u Osijek planirate ove godine?

Ulaganje Hrvatskih cesta u Osječko-baranjsku županiju kontinuirano se nastavlja i u 2017., a sukladno potrebi i razvijanju ciljne strategije razvitka i poboljšanja sigurnosti prometovanja. Za istu godinu predviđeni su projekti ukupne vrijednosti od oko 55 milijuna kuna, a koji se odnose na radove obnove i rekonstrukcije te projektiranja s ishođenjem dozvola.

Isto tako, u tijeku je projektiranje obnove sjevernog kolnika južne obilaznice za koji je predan  zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole. Po ishođenju iste dozvole, slijedi izrada Glavnog projekta i izdavanje Građevinske dozvole. Plan je da se sve ove aktivnosti izvrše do kraja ove godine nakon čega bi se mogao raspisati natječaj za izvođenje radova. Dakle, početak radova bi mogao biti u travnju ili svibnju 2018., ukoliko se ne stvori problematika s imovinsko-pravnim odnosima čije je rješavanje još u tijeku.

  • Nisu zaboravljena ni prigradska naselja?

Da, nisu. U Klisi je planirana izgradnja pozivnog pješačkog semafora s detektorima brzine za koji je ugovoren posao s tvrtkom Elektromodul promet. Po dobivanju potrebnih suglasnosti, ista tvrtka bit će uvedena u posao. Rok dovršetka je dva mjeseca od uvođenja u posao. Dakle, očekujemo da krajem svibnja ili početkom lipnja isti bude pušten u funkciju.

 

Josip skoric2
Josip skoric3
Josip skoric4