Novosti

OSIJEK: Hrvatske će ceste povisiti bukobrane

Betonski bukobrani na južnoj obilaznici uz naselje na Uskim njivama više nisu bezlično sivi, nego urešeni raznolikim grafitima, ali su, kako je to kazao gradski vijećni Neđeljko Knežević, preniski, pa buka ometa u stotinjak metara udaljenim zgradama stanare kojima druga lokalna cesta prolazi tik ispod prozora, ali im ta cesta valjda nije problematična.

Knežević je predložio da se stoga izmjeri razina buke, pa eventualno nešto poduzme. Unatoč bukobranima, smatra on, a i krošnjama drvoreda, to nije dovoljno da buku s obilaznice odbije natrag na kolnik, a višak buke “upiju” krošnje kao tampon-zona.

Sama logika kazuje da je sasvim normalno da se tom prometnicom odvija povećan promet i da se pri urbanističkom planiranju na toj lokaciji i projektiranju zgrada o tome trebalo voditi računa. Također se trebalo uvažiti i to da tamo još od osamdesetih godina prošlog stoljeća postoji brza cesta (za koju je promišljeno ostavljen u to doba pojas za proširenje prometnice s dva na sadašnja četiri traka), pa da će time biti povećan promet što se odražava i na kvalitetu života u blizini takve ceste. Zna se da je uobičajeno da kvaliteta stanovanja i cijena stanova s takvim lokacijskim uvjetima nije kao na najprestižnijim lokacijama, a to su kupci stanova trebali spoznati kada su se odlučili da im mjesto življenja bude na Uskim njivama. No, izići će se u susret stanarima kako ih zvuk koji dopire s prometnice ne bi ometao u njihovu životnom prostoru.

Naime, ima li problema i kako se mogu riješiti upitali smo Josipa Škorića, direktora Hrvatskih cesta, koje su investirale u proširenje obilaznice dodatnim kolnikom.

On je kazao kako je zvuk unutar dopuštenih granica jer ga odbijaju bukobrani, eventualno se te granice prekorače u određenim intervalima dana.

Imamo rješenje da smanjimo razinu zvuka koji se čuje s obilaznice. Može se to riješiti na razne način. U planu je sanacija starijeg asfalta na sjeverna dva traka obilaznice, pa se trenjem i kotačima po njemu stvara glasniji zvuk. Postoji varijanta da se takve stvari riješe posebim vrstama asfalta, takozvanog tihog asfalta, s aditivima odnosno dodavanjem gume u asfalt, pa je takva podloga tiša. No, mislim da će već novi asfalt znatno smanjiti glasnoću zvuka, a isprojektirat ćemo i povišenje bukobrana, pa će problem buke biti riješen za neko dugoročno i buduće doba - kaže HC-ov direktor Josip Škorić.

.......

autor: D. Pejić

izvor: Glas Slavonije