Novosti

Pelješki most u brojkama: 70.000 kubnih metara betona, više od 86.000 tona čelika...

Priredio: Krešimir Žabec (Jutarnji list), izvor: Hrvatske ceste

PODACI O MOSTU:

Ukupna dužina mosta - 2440 metara

Širina prepreke na razni mora – 2140 metara

Širina mosta – 22,2 metra

Najveća visina mosta iznad mora – 62 metra

Plovni profil – 200 x 55 metara

Visina pilona – 40 metara

Najveći raspon – 285 metara

Težina mosta – oko 270.000 tona

 

 

Temeljenje – 148 pilota

Promjer pilota – 1,8 do 2 metra

Najduži pilot – 130,9 metara

Visina nivelete prometnice nad morem – 31 do 62 metra

Visina rasponskog sklopa – 4,5 metara

Dužina zatega – 33 do 137 metara

Broj stupova – 12

Broj stupova u moru – 8

Visina stupova – 37,9 do 53,4 metra

Dubina mora ispod mosta – oko 27 metara

Utrošeno betona – 70.000 prostornih metara

Čelik za armiranje – 19.500 tona

Čelik za prednapinjanje – 90 tona

Čelik za rasponski sklop – 34.727 tona

Čelik za pilote – 31.000 tona

Kose zatege – 1105 tona

 

 

Širina voznog traka – 3,5 metara

Širina zaustavnog traka – 2,5 metara

Ograda za zaštitu od vjetra – 3,2 metra

Sigurnosna ograda između voznih traka – 1,2 metra

Visinska razlika mosta – 3 posto

Maksimalna snaga potresa – od 7 do 7,5 stupnjeva

Snaga vjetra na koju je most dimenzioniran – 250 kilometara na sat

Projektni vijek trajanja mosta – 100 i više godina

Cijena po četvornom metru mosta – oko 5000 eura

Vrijednost ugovora – 2.081,611.954 kune

Izvođač – China Road and Bridge Corporation

Investitor – Hrvatske ceste

Stručni nadzor radova – Institut IGH, Centar za organizaciju i građenje, Investinženjering