Povratak Caglin
POŽEGA: Rekonstrukcija državne ceste u Čaglinu

Ove jeseni zapoočet će rekonstrukcija državne ceste D53 kroz Čaglin u dužini 2,3 kilometra. Prije toga, izgradit će se kanalizacija u dijelu naselja u kojem je trenutno nema a gdje prolazi cesta kako se ne bi naknadno moralo kopati po novom asfaltu.

-U cijelosti će se rekonstruirati cesta od Migalovaca do Milanluga na način da će sadašnji kolnik biti proširen a s obje strane izgradit će se pješačke staze. Samo na dijelovima gdje nema kuća, staza će ići s jedne strane. Ublažit će se i zavoji te na bolji način riješiti raskrižja koja postoje na cesti. Na taj način cijeli prostor će dobiti ljepši vizualni izgled i ono što je još važnije, sigurnost prometovanja kroz Čaglin će biti veća. Sada slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova a rok za završetak poslova je šest mjeseci – kazao je zamjenik župana za gospodarstvo Željko Jakopović.

Vrijednost radova, dodao je, predviđa se da će biti oko 12 milijuna kuna od čega će manji dio, oko 1,5 milijuna dati Hrvatske vode(za kanalizaciju) a ostatak Hrvatske ceste.