Povratak Koprivnica plan
Projekt Podravske brze ceste ide dalje

Hrvatske ceste naručile su izradu Studije odabira najpovoljnije varijante koridora obilaznice Koprivnice u skladu s potrebama razvitka cestovne mreže državnog značenja na pravcu Podravske brze ceste i brze ceste Vrbovec-Gola.

Studija, koja je u završnoj fazi izrade, na radnom je sastanku održanom u prostorijama Županijske uprave u utorak 18. srpnja, zajedno s rezultatima obrade navedenih cestovnih koridora, predstavljena županu Darku Korenu, zamjenicima župana Darku Soboti i Ratimiru Ljubiću te ostalim suradnicima.

Nakon dobivenih informacija, župan je poručio kako će se daljnje postupanje odvijati u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, u čijoj je organizaciji i održan ovaj radni sastanak, dok je ravnatelj Zavoda Zlatko Filipović dodao kako će se raditi na usklađivanju planova Hrvatskih cesta i prostornog plana Županije.

Sastanku su još prisustvovali ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić, pročelnik UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević, pročelnik UO za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac te djelatnici Zavoda i Hrvatskih cesta.