Novosti

SINDIKAT: Prema Kolektivnom ugovoru za Hrvatske ceste d.o.o.

Predstavnicima pregovaračkog odbora poslodavca predan je priloženi nacrt Kolekttivnog ugovora za Hrvatske ceste d.o.o., u kojem je implementirana većina pristiglih prijedloga članova Nezavisnog cestarskog sindikata - Podružnice Hrvatske ceste, kao i pristiglih prijedloga ostalih radnika Hrvatskih cesta.

Članovima pregovaračkog tima poslodavca, kojeg sada čine: predsjednik i članovi Uprave te direktor Sektora za pravne poslove Hrvatskih cesta d.o.o.,   dostavljen je i prijedlog Sprazuma o pravilima  kolektivnog  pregovaranja, kojim se pobliže definira započeti postupak kolektivnih pregovora, dinamika i okvirni rokovi za završetak kolektivnih pregovora, kao i  za  potpis novog kolektivnog ugovora.

Na sastanku je dogovoreno da  Nezavisni cestarski sindikat, po obrascu Kolektivnog ugovora HAC-a, do 19.veljače 2018. godine izradi i predloži nacrt Kolektivnog ugovora koji će služiti kao polazna osnova za daljnje pregovore.