Povratak St mravince ttts
SPLITSKA ZAOBILAZNICA: Započinje izgradnja dionice između Mravinaca i TTTS-a

Brza cesta realizirana je na dionici od Trogira do Solina i nastavlja se splitskom zaobilaznicom na potezu Mravinci - TTTS. S druge strane se gradi obilaznica Omiša s mostom preko Cetine.

Prometne gužve su dio naše svakodnevice, pogotovo ljeti, ponajprije zbog turističke sezone: kilometarske kolone, na žalost, nisu ništa neobično ni u puno razvijenijim – prometnom infrastrukturom, ali i bilo kako drugačije – europskim zemljama.

 

No, ipak se nešto kreće, epurr si muove. Hrvatske ceste, koliko god mi željeli više i brže, jedna su od državnih tvrtki čiji se rezultati rada vide odmah, a posljednjih godina njihov 'potpis' stoji iza prilično značajnih projekata. Jedan od ključnih, da ne kažemo posljednjih, projekata koje bi aglomeraciju od Trogira do Omiša i Sinja učinili prometno prohodnim je zaobilaznica od Splita do iza grada na ušću Cetine. Vjerojatno će proći lijep broj godina dok konačno ta zaobilaznica iznad Jadranske magistrale ne prođe cijelom duljinom, ali sve krene prvim korakom.

 

 

Taj je, u ovom slučaju, izgradnja dionice između Mravinaca i TTTS-a, pravca kojim bi se potpuno izbjeglo 'spuštanje' u Split pa makar i na prigradsku brzu cestu, za sve kojima je cilj od Podstrane prema jugu. O stanju projekta nas je informirala glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Đurijanček...

 

- Projekt se provodi po fazama, za čvor Mravince – čvor TTTS lokacijska dozvola je podijeljena u šest faza izgradnje. Iz smjera Splita, odnosno Solina, zahvat započinje na brzoj cesti Solin – Klis, na budućem čvorištu Mravince. - uvodno pojašnjava Tamara. Građevinska dozvola za prve tri faze još nije ishođena, no pred izdavanjem je, a radovi na te tri faze vrijedni su nešto manje od 55 milijuna kuna bez PDV-a – za sve tri faze izrađena je cjelokupna projektna dokumentacija i elaborati parcelacije ovjereni od katastra. Početne tri faze radit će Strabag, a rok je 24 mjeseca, dok je za nadzor nad izvođenjem radova, posao vrijedan 2,2 milijuna kuna, izabrana zajednica ponuditelja Eptisa Adria i AD Con.

 

 

- Postupak nabave za Izgradnju dionice čvor Mravince-čvor TTTS duljine 2,5 km sa spojnim cestama, faza 4 i 5, procijenjene vrijednosti od 281.900.000,00 kn bez PDV-a je u objavi s rokom za dostavu ponuda 5. rujna 2022. godine. - dodaje Đurijanček, dok je faza 6 cijelog projekta u nadležnosti HOPS-a.

 

 

- Dionica čvor TTTS - Grljevac - čvor Stara Podstrana - čvor Jesenice - čvor Dugi Rat je u projektiranju: ugovor za izradu izmjene glavne projektne dokumentacije, te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama je sklopljen. Zaključno sa 20.7. ove godine u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine proveden je postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, te je u tijeku kompletiranje zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole.

 

- Sa strane Omiša u tijeku je izgradnja dijela obilaznice Omiša, Dionica DC70 - most Cetina - Omiš Istok. Realizacija ugovora za izgradnju započela je u rujnu 2019., radovi su ugovoreni za iznos od 174,5 milijuna kuna, izvođač radova je zajednica ponuditelja STRABAG AG, Austrija i Strabag d.o.o., Zagreb. Obilaznica će se privremeno priključiti na DC 70 kroz tunel Komorjak – sjever, do dovršetka izgradnje spoja do Dugog Rata.

 

Za Spojnu cestu čvor Dugi Rat – DC8 i trasu do km 15+800 izrađeni su idejni projekti, ishođeni svi posebni uvjeti građenja, osim općine Dugi Rat. Izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole definirana nova faznost izgradnje. - taksativno je nabrojala glasnogovornica Hrvatskih cesta.