Povratak %c5%a1ibenik0
Unatoč inflaciji nastavlja se sa planiranim infrastrukturnim cestovnim projektima na području Šibensko-kninske županije

Na inicijativu saborskog zastupnika i gradonačelnika Grada Drniša Josipa Begonje te saborske zastupnice Branke Juričev Martinčev održan radni sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na kojem su uz ministra Olega Butkovića nazočili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, članica uprave Željana Šiklić te član nadzornog odbora Ante Parat.

Na sastanku su razmatrane trenutne aktivnosti Hrvatskih cesta na području jedinica lokalne samouprave u Šibensko-kninskoj županiji s posebnim osvrtom na planove za 2022. i 2023. godinu glede realizacije projekta koji se odnose na područje obuhvata Grada Drniša i susjednih općina.

 

Tom prilikom ministar Oleg Butković te predsjednik uprave HC Josip Škorić upoznao je zastupnike da će se u ovoj godini uzimajući u obzir inflatorna kretanja, nastaviti s aktivnostima vezanim oko realizacije planiranih dionica obilaznice Grada Drniša te s rekonstrukcijom državne ceste D-8 s izgradnjom rotora u Gradu Vodicama.

 

 

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić također je upoznao nazočne i s dinamikom novelacije projektno-tehničke dokumentacije na dionici državne ceste D-56 od Drniša do granice s Općinom Ružić.

 

– Razmatrali smo trenutne aktivnosti Hrvatskih cesta na području jedinica lokalne samouprave u našoj županiji s posebnim interesom za obilaznicu grada Drniša i rekonstrukciju državne ceste D8 sa izgradnjom rotora na području grada Vodica. Ono što je u ovom trenutku dobro, a svi znamo da inflacija čini svoje pa su procijenjene vrijednosti od prije godinu dana za neke investicije porasle, je to što planirani projekti i dalje ostaju u programu Hrvatskih cesta za ovu godinu. Ja se toplo nadam. po svemu što smo danas čuli, da će za te investicije ove godine biti raspisani tenderi te da će započeti radovi ako ne bude žalbi ili nekih drugih problema – rekao je gradonačelnik Drniša Josip Begonja.

 

 

Istaknuto je, također, da će se i rekonstrukcija državne ceste Drniš-Knin, tj D33, koja je već rekonstruirana u duljini od 2,2 km, nakon usuglašavanja projektno-tehničke dokumentacije za nastavak trase, također staviti plan i program Hrvatskih cesta d.o.o.

 

– Osim ovih primarnih projekata razgovarali smo i o nekim aktivnostima vezanih za poddručje grada Skradina i o projektnim zadacima na području grada Šibenika, pritom mislim na izgradnju čvora Njivice jedan i dva te čvor Mandalina, jer se od tih projekata ne odustaje iako još ne znamo sve detalje i u kojoj su fazi ti projekti – kazao je gradonačelnik Begonja.