Novosti

Uskoro kreće sanacija Lučkog mosta u Metkoviću

Investitor su Hrvatske ceste a procijenjena vrijednost radova je 1,62 milijuna kuna

Kako doznajemo, s obzirom na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata prikupljanje ponuda za najpovoljnijeg izvođača radova sukladno postupcima javne nabave produljeno je do 22. veljače. Radovi na sanaciji mosta od dana uvođenja u posao izvođača trebali potrajati najduže dva mjeseca.

 

Podsjetimo, Lučki most je saniran 2017 godine ali tada nisu bili obuhvaćeni svi radovi na kolničkoj konstrukciji pristupnih rampi i upornjacima. Stoga se pokazala potreba za sanacijom tih dijelova mosta.

 

S obzirom na blizinu dva granična prijelaza te intenzivan promet preko mosta, u sklopu ovog projekta predviđa se zamjena nosivog sloja u dubini od 50 centimetara, izvedba novog asfaltnog zastora te izvedba novih prijelaznih ploča. Na rasponskoj konstrukciji mosta je potrebno izvesti završni – habajući sloj asfaltbetona u debljini od četiri centimetra budući da isti nije izveden prilikom zadnje sanacije, prije pet godina.

 

- Istražnim radovima i pregledom dokumentacije utvrđeno je da upornjaci mosta zbog svoje masivnosti i dubokog temeljenja na kamenim kesonima nemaju problema sa mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Također u u zoni upornjaka i nasipa na pristupnim rampama, ispod bitumeniziranog nosivog sloja asfalta, nalazi se nasip riječnog šljunka i pijeska te je posebnim testovima utvrđena mala zbijenost nasipa. Zbog toga se i projektira uklanjanje postojećeg nasipa (do nivoa granitnih kocki) i izvedba zamjenskog nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala u dubini od 50 cm. Zamjena se predviđa na potezu od 15 m od prijelazne naprave u širini cestovnog kolnika sa obje strane mosta-pojašnjavaju u Hrvatskim cestama.

 

Iz tehničke dokumentacije može se utvrditi da su na upornjacima mosta izvedene prijelazne ploče duljine 3 metra izvedene od predgotovljenih elemenata u debljini od 20 cm. S obzirom da je zbog zamjene prijelaznih naprava nužno izvršiti rekonstrukciju kompletnog vrha zida upornjaka, predviđeno je da se tom prilikom izvrši i uklanjanje postojećih prijelaznih ploča te izvedba novih duljine 4,0 m i debljine 25 cm.

 

Osim toga, sukladno projektnom zadatku predviđena je sanacija slivnika na cestovnom kolniku rasponske konstrukcije mosta.

 

Prilikom izvođenja radova na Lučkom mostu će biti posebna regulacija prometa.

 

- Radovi na mostu se će se izvoditi prvo na jednoj, a potom na drugoj prometnoj traci kolnika mosta, kako bi se mogao odvijati naizmjenični promet vozila, doznajemo u Hrvatskim cestama. Naizmjenično odvijanje prometa potrebno je reguliratisemaforima koji se postavljaju na pristupnim rampama sa obje strane mosta.

 

......

 

izvor: Hrvatske ceste/Dubrovački vjesnik

autor: Stanislav Soldo