Novosti

VUKOVAR: Novi kružni tok za sigurniji promet

Završena je izgradnja kružnog toka na Trgu Matije Gupca, ispred Osnovne škola Antuna Bauera i rekonstrukcija ulica Augusta Šenoe i Antuna Augustinčića.

Rekonstruirano raskrižje obišao je gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima, pojasnivši kako je riječ je o projektu koji je na svečanoj sjednici Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru krajem 2016. godine na inicijativu Grada Vukovara uvršten u Program obnove komunalne infrastrukture grada Vukovara. „Izgradnjom kružnog toka ispred Osnovne škole Antuna Bauera riješeno je pitanje nepreglednog i za pješake nesigurnog križanja. Sada je na moderan način uvelike olakšan, ali i što je važnije, djeci i roditeljima omogućen siguran pristup školi. Projekt je obuhvatio i rekonstrukciju ulica Antuna Augustinčića i Augusta Šenoe. Uz hortikulturno uređenje i postavljenu urbanu opremu, izgrađeno je i prijeko potrebno parkiralište.“, rekao je gradonačelnik Penava te zahvalio na suradnji Hrvatskim cestama te Vladi Republike Hrvatske.

 

Grad Vukovar je u 2021. godini uložio ukupno 11 milijuna kuna u sanaciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, a za sljedeće razdoblje osigurano je 15,5 milijuna kuna za tu namjenu. Kod donošenja odluka o sanaciji nerazvrstanih cesta Grad Vukovar uvijek se vodi željom za ravnomjernom i podjednakom sanacijom i razvojem svakog dijela grada.“, dodao je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.

 

Goran Martinović, rukovoditelj poslovne jedinice Osijek Hrvatskih cesta iskazao je zadovoljstvo realiziranim projektom. „Rekonstrukcijom navedenog raskrižja i okolnih ulica postigli smo veliku sigurnost za sve sudionike prometa, posebno najranjivije skupine društva koje se svakodnevno kreću ovim područjem.“, zaključio je.

 

Na realiziranom projektu zahvalio se ravnatelj Osnovne škole Antuna Bauera Zlatko Milić koji ističe kako je sigurnost djece prilikom dolaska i odlaska iz škole na prvome mjestu.

 

Sukladno rekonstruiranim cestovnim i pješačkim površinama postavljena je nova vertikalna i horizontalna signalizacija, hortikulturno su uređene zelene površine te je postavljena nova urbana oprema uz pješačke površine.

 

Ukupna vrijednost radova je 5.500.045,83 kuna bez PDV-a, investitor su Hrvatske ceste, a izvođač radova tvrtka Cestorad d.d.