Novosti

Završena magistrala kroz Kaštela

U Kaštelansku cestu uloženo je oko 430 milijuna kuna bez PDV-a. Jedna je od najprometnijih cesta, dnevno prometuje oko 25.000 vozila

Službeno je puštena novoizgrađena dionica državne ceste D8 Solin – Plano, poddionica Kaštel Gomilica – Kaštel Stari. Cesta je to koja se gradila 11 godina. Na poddionici je izvršena rekonstrukcija postojećeg južnog kolnika državne ceste D8 i dogradnja novog sjevernog kolnika. Ukupna duljina zahvata na glavnoj trasi poddionice iznosi 5,5 kilometara, dok je dužina zamjenskih cesta poddionice izvedena u ukupnoj duljini od 3,5 kilometara. Ukupno ugovorena vrijednost radova na poddionici iznosi 147.642.935 kn bez PDV-a, a sufinancirani su sredstvima EU. Završena poddionica Kaštel Gomilica - Kaštel Stari, dio je projekta započetog 2006. godine, a do danas je ukupno izgrađeno/rekonstruirano oko 15 kilometara glavne trase Kaštelanske ceste. Izgradnja se odvijala fazno po poddionicama, a sa završenom poddionicom Kaštel Gomilica – Kaštel Stari, u Kaštelansku cestu uloženo je oko 430 milijuna kuna bez PDV-a. Glavna kaštelanska cesta, kojom se prometuje na relaciji Split-Trogir, jedna je od najprometnijih u Hrvatskoj i njome dnevno, u prosjeku tijekom cijele godine prometuje oko 25.000 vozila.