Novosti

Sava most gradiska
Most na Savi za 28.000 vozila dnevno 27.05.2018

Zajednički ga grade Hrvatska i BiH, a nastavlja se na autocestu do Banje Luke.Most vrijedan 20 milijuna eura s hrvatske će strane biti dio buduće brze ceste prema Okučanima i dalje prema mađarskoj granici

Pročitaj više
Nuncijate
DUBROVNIK: Rješenje Nuncijate, Bosanke i križanja Orašac 24.05.2018

Hrvatske ceste koje upravljaju sa 7.148,98 kilometara cesta, uložit će ukupno 2.951.704.384,00 kn, a Hrvatske autoceste 638.788.246,00 kn kuna u građenje i održavanje cesta u njihovoj nadležnosti

Pročitaj više
Ka zp 2018 cesr
Hrvatske ceste i Grad Karlovac realizirat će šest projekata na D1, D3 i D6 23.05.2018

Početak i rok za provedbu projekata ovisit će o brzini izrade projektne dokumentacije svih potpisnika sporazuma

Pročitaj više
Ciovo most tr4ogir spojen
Most Čiovo došao do Trogira 16.05.2018

Montiranjem posljednjeg čeličnog rasponskog segmenta od srijede je grad Trogir novim mostom spojen sa Čiovom, a završetak radova na mostu najavljuje se za srpanj.

Pročitaj više
Podravina 01 e a
HRVATSKE CESTE: Napreduje brza cesta Zagreb - Koprivnica 10.05.2018

Gradit će se dionica od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog u duljini od 7,5 kilometara

Pročitaj više
Kostra krzh d6
U izradi projektna dokumentacija za dionicu brze ceste Križevci-Kloštar Vojakovački 08.05.2018

Hrvatske ceste ugovorile su 8. veljače 2018. godine pružanje usluge novelacije idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste DC10 dionica Križevci – Kloštar Vojakovački, cca =7,5 km.

Pročitaj više